"Det görs tiotusentals upphandlingar i Sverige varje år..."

Textbox Section
... både av privata aktörer och enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).

Nästan alla företag och organisationer behöver nya kunder. Ibland behöver företag vara med och konkurrera om dessa kunder i upphandlingar och det är inte alltid det finns resurser för det i den egna organisationen. Här på ELER finns certifierad anbudsgivare som kan hjälpa er med hela eller delar av anbudet, eller så ska ni själva upphandla och behöver stöd och support med att skriva förfrågningsunderlag. ELER har lång erfarenhet och kompetens specifikt avseende upphandlingar av företagshälsovård, medicinska tjänster och hälsotjänster.

Har du koll på marknaden och aktuella upphandlingar? Ta hjälp av en konsult!

Hur ser det ut hos er? Skulle ni kunna svara på fler upphandlingar än ni gör idag och hur mycket större kundvolym skulle det innebära?