Affärsområden

Textbox Section
Upphandlingar

ELER är certifierad anbudsgivare och kan genomföra hela eller delar av anbudsprocessen, eller ta fram förfrågningsunderlag om ni själva ska upphandla. ELER har lång erfarenhet och kompetens specifikt avseende upphandlingar inom företagshälsovård, medicinska tjänster, medicintekniska tjänster och hälsotjänster. ELER har genomfört många upphandlingar mot stat, kommun, landsting samt många privata företag och organisationer.

Affärsutveckling

ELER har arbetat inom försäljning, kund och marknad i över 20 år och har lång erfarenhet av implementera strategier för ökad försäljning och ökade kundvolymer. En lång och bred erfarenhet som är förvärvad efter många års samarbete med olika former av företag och organisationer inom kommun, stat, landsting samt privata företag. ELER kan hjälpa ert företag att utveckla dagens och morgondagens affärer mot kort- och långsiktiga mål med företagets tillgängliga resurser.

Arbetsmiljö & hälsa

Arbetsmiljö är ett brett område och det kan vara svårt att veta hur du uppfyller alla krav som ställs på dig som arbetsgivare. Arbetsmiljöverkets ställer krav på dig som arbetsgivare. ELER hjälper kunder i systematiskt arbetsmiljöarbete och anpassar uppdraget efter era behov.

Exempel;

- Säkra att ni följer de lagar och föreskrifter som gäller för er verksamhet.
- Strukturera rehabiliteringsprocesser och minska sjukfrånvaron.
- Skapa en hållbar och hälsosam arbetsplats med både hög effektivitet och trivsel.
- Utveckla era befintliga rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
- Hälsa som affärsstrategi

Ta hjälp av en konsult!

Slå mig en signal på 076-413 3703 eller kontakta mig via kontaktformuläret nedan så berättar jag gärna mer om ELER's affärsområden.

Elisabeth Eriksson, ELER Consulting AB

Klicka här för kontakt!