• "Det görs tiotusentals
  upphandlingar i Sverige
  varje år..."
  Elisabeth Eriksson, ELER Consulting AB

 • "Vad skulle fler anbud och
  upphandlingar göra för er
  kundvolym..."